uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar

FlexService Updates

Jaarwerk 2018-2019

Het einde van het jaar nadert, en daarmee breekt weer een traditioneel spannende periode aan. Nieuwe wet- en regelgeving wordt namelijk per 1 januari van kracht, en dit heeft mogelijk directe gevolgen voor jouw werkprocessen.

Met deze update proberen we je zo vroeg mogelijk in te lichten over komende veranderingen, zodat je tijdig weet wat je kunt verwachten en er goed op kunt anticiperen. We belichten de volgende veranderingen waarvan wij nu zeker weten dat ze definitief doorgang krijgen:

  • Wijziging bijtellingspercentage voor elektrische auto’s
  • Aanpassing StiPP-pensioensbericht
  • Verandering prijsafspraken in bouwverloning
  • Nieuwe rekenregels loonheffing

Lees snel verder om te zien wat deze veranderingen precies zijn en hoe je hier mee omgaat in FlexService.

Het einde van het jaar nadert, en daarmee breekt weer een traditioneel spannende periode aan. Nieuwe wet- en regelgeving wordt namelijk per 1 januari van kracht, en dit heeft mogelijk directe gevolgen voor jouw werkprocessen.

Met deze update proberen we je zo vroeg mogelijk in te lichten over komende veranderingen, zodat je tijdig weet wat je kunt verwachten en er goed op kunt anticiperen.

Lees verder >

lees verder lees verder Meer functies Meer functies

Wijziging bijtellingspercentage
voor elektrische auto’s

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak wijzigen in 2019. Voor een elektrische auto gaat de werknemer vanaf volgend jaar meer bijtelling betalen, afhankelijk van de cataloguswaarde. Met ingang van 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. Deze regeling geldt alleen voor 2019 en voor 2020.

VOORBEELDBEREKENING I

VOORBEELDBEREKENING II

Uitleg
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot waarvan de datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 plaatsvindt, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% over het deel van de cataloguswaarde tot € 50.000,-. Voor het gedeelte boven deze € 50.000,- geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voorbeeld
Je werknemer krijgt een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2019. De cataloguswaarde is € 80.000,-. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt je daarnaast ook elke maand een eigen bijdrage van € 200,-.

Berekening
De bijtelling per maand is dan: ((€ 50.000 x 4%) : 12) + ((30.000 x 22%) : 12) – € 200 = € 516,67

Uitleg
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% over het gedeelte van de cataloguswaarde tot € 50.000,-. Voor het deel van de cataloguswaarde boven deze € 50.000,- geldt de algemene bijtelling van 25%.

Voorbeeld
Je werknemer krijgt  een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum van 1e toelating is 1 februari 2014. De datum van 1e tenaamstelling is 16 mei 2014. De cataloguswaarde is € 60.000,-. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt je elke maand een eigen bijdrage van € 50,-.

Berekening
De bijtelling per maand over januari tot en met mei 2019 is dan: ((€ 60.000 x 4%) : 12) – € 50 = € 150

De bijtelling per maand over juni tot en met december 2019 is: ((€ 50.000 x 7%) : 12) + ((10.000 x 25%) : 12) – € 50 = € 450

Hoe ondersteunt FlexService hierin?

De nieuwe berekening voor auto’s zonder CO2-uitstoot zal per 1 januari actief zijn in de bijtellingsberekening in FlexService. Is de invoer van cataloguswaarde, toelatingsdatum en bijtellingspercentage juist, dan berekent FlexService automatisch de juiste bijtelling.

Wijziging bijtellingspercentage
voor elektrische auto’s

De bijtellingsregels voor de auto van de zaak wijzigen in 2019. Zelfs voor een elektrische auto gaat de werknemer vanaf volgend jaar meer bijtelling betalen, afhankelijk van de cataloguswaarde. 

Met ingang van 1 januari 2019 geldt het verlaagde bijtellingspercentage van 4 procent alleen nog tot 50.000 euro van de catalogusprijs. Voor bedragen daarboven geldt het bijtellingspercentage van 22 procent. Deze regeling geldt alleen voor 2019 en voor 2020.

VOORBEELBEREKENING I

Uitleg
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot waarvan de datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 plaatsvindt, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% over het deel van de cataloguswaarde tot € 50.000,-. Voor het gedeelte boven deze € 50.000,- geldt de algemene bijtelling van 22%.

Voorbeeld
Je werknemer krijgt een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum 1e toelating is 1 februari 2019. De cataloguswaarde is € 80.000,-. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt je daarnaast ook elke maand een eigen bijdrage van € 200,-.

Berekening
De bijtelling per maand is dan: ((€ 50.000 x 4%) : 12) + ((30.000 x 22%) : 12) – € 200 = € 516,67

VOORBEELBEREKENING II

Uitleg
Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum 1e toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% over het gedeelte van de cataloguswaarde tot € 50.000,-. Voor het deel van de cataloguswaarde boven deze € 50.000,- geldt de algemene bijtelling van 25%.

Voorbeeld
Je werknemer krijgt  een leaseauto zonder CO2-uitstoot. De datum van 1e toelating is 1 februari 2014. De datum van 1e tenaamstelling is 16 mei 2014. De cataloguswaarde is € 60.000,-. Het loontijdvak van de werknemer is een maand. Hij betaalt je elke maand een eigen bijdrage van € 50,-.

Berekening
De bijtelling per maand over januari tot en met mei 2019 is dan: ((€ 60.000 x 4%) : 12) – € 50 = € 150

De bijtelling per maand over juni tot en met december 2019 is: ((€ 50.000 x 7%) : 12) + ((10.000 x 25%) : 12) – € 50 = € 450

Hoe ondersteunt FlexService hierin?

De nieuwe berekening voor auto’s zonder CO2-uitstoot zal per 1 januari actief zijn in de bijtellingsberekening in FlexService. Wanneer de invoer van cataloguswaarde, toelatingsdatum en bijtellingspercentage juist is, berekent FlexService automatisch de juiste bijtelling.

Aanpassing StiPP-pensioensbericht

Volgens de AVG mag je vanaf 1 januari 2019  geen IBAN aanleveren bij StiPP. StiPP verzoekt werkgevers daarom vanaf volgend jaar geen IBAN meer aan te leveren via het PDO-bestand.

Wat betekent dit concreet?

In het werkgeversportaal kan de werkgever het PDO-bestand gewoon aanleveren zoals hij dit gewend is. Het enige dat zal veranderen, is dat FlexService het nummer niet meer aanlevert.

Aanpassing StiPP-pensioensbericht

Volgens de AVG mag je vanaf 1 januari 2019  geen IBAN aanleveren bij StiPP. StiPP verzoekt werkgevers daarom vanaf volgend jaar geen IBAN meer aan te leveren via het PDO-bestand.

Wat betekent dit concreet?

In het werkgeversportaal kan de werkgever het PDO-bestand gewoon aanleveren zoals hij dit gewend is. Het enige dat veranderd, is dat het IBAN-veld  volledig met spaties gevuld moet worden in plaats van het nummer.

Nieuwe rekenregels loonheffing

Vanaf januari 2019 wordt het aantal loonheffingstabellen verdrievoudigd. Je moet dan namelijk onderscheid maken tussen inwoners van Nederland, inwoners van de Landenkring en inwoners van een Derde land. Deze driedeling betekent dat er ook drie keer zo veel herleidingssituaties zijn. Waar er in 2018 nog 21 herleidingssituaties moesten worden ingegeven zullen dat er in 2019 63 (3 x 21) zijn.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Aparte tabelsets op basis van woongebied

Er komen aparte tabelsets op basis van woongebied. FlexService past de software waar nodig hierop aan.

Symbool D vervalt in de rekenregels

In de rekenregels is symbool D vervallen. Dit symbool stond voor algemene heffingskorting en (alleenstaande) ouderenkorting.

Witte tabellen voor alle herleidingssituaties

Voor enkele herleidingssituaties waren er geen witte tabellen. Vanaf 2019 zal dit in FlexService worden aangepast.

Symbool H nu onderdeel van AHK

De afbouw van de algemene heffingskorting was symbool H, maar is nu geïntegreerd in het nieuwe symbool AHK.

Verandering prijsafspraken in bouwverloning

Er is een wijziging in de Bouw CAO geweest, waardoor het toekennen van extra vakantiedagen voor oudere werknemers niet meer op leeftijd maar op basis van geboortejaar plaatsvindt.

Wat zijn de gevolgen voor FlexService?

Hoewel deze wijziging in FlexService niet direct tot functionele wijzigingen leidt, heeft het wel gevolgen voor bestaande prijsafspraken. We zullen dit najaar een aparte handleiding beschikbaar stellen waarin staat hoe je de wijzigingen van prijsafspraken door kunt voeren.

Nieuwe rekenregels loonheffing

Vanaf januari 2019 wordt het aantal loonheffingstabellen verdrievoudigd. Je moet dan namelijk onderscheid maken tussen inwoners van Nederland, inwoners van de Landenkring en inwoners van een Derde land. Deze driedeling betekent dat er ook drie keer zo veel herleidingssituaties zijn. Waar er in 2018 nog 21 herleidingssituaties moesten worden ingegeven zullen dat er in 2019 63 (3 x 21) zijn.

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Aparte tabelsets op basis van woongebied

Er komen aparte tabelsets op basis van woongebied. Hier kun je voor elk land zien tot welk woongebied het behoort.

Symbool D vervalt in de rekenregels

In de rekenregels is symbool D vervallen. Dit symbool stond voor algemene heffingskorting en (alleenstaande) ouderenkorting.

Witte tabellen voor alle herleidingssituaties

Voor enkele herleidingssituaties waren er geen witte tabellen. Vanaf 2019 zijn er witte tabellen voor alle herleidingssituaties.

Symbool H nu onderdeel van AHK

De afbouw van de algemene heffingskorting was symbool H, maar is nu geïntegreerd in het nieuwe symbool AHK.

Verandering prijsafspraken in bouwverloning

Er komt een wijziging in de Bouw CAO, waarin staat dat het toekennen van extra vakantiedagen voor oudere werknemers niet meer op leeftijd maar op geboortejaar plaats moet vinden.

Wat zijn de gevolgen voor FlexService?
Hoewel deze wijziging in FlexService niet direct tot functionele wijzigingen leidt, heeft het wel gevolgen voor bestaande prijsafspraken. We zullen dit najaar een aparte handleiding beschikbaar stellen waarin staat hoe je de wijzigingen van prijsafspraken door kunt voeren.

Deze ontwikkelingen
houden we in de gaten

Het is op voorhand vaak lastig te voorspellen welke heftige veranderingen er aankomen als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. Daarom houden onze analisten, ontwikkelaars en testers doorlopend rekening met verschillende scenario’s, zodat jij als gebruiker altijd bent voorbereid op het moment dat een wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt.

Hieronder geven we een tweetal mogelijke veranderingen die we nauwlettend in de gaten houden, vanwege hun in potentie grote impact op je werkprocessen. Op dit moment verwachten we niet dat deze veranderingen per 1 januari 2019 van kracht zijn. Mocht dat wel het geval zijn, zullen we hier op tijd nieuwe functies voor uitleveren. Hier ontvang je in dat geval aparte updates over.

Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB)

Bepaalde specifieke regelingen in dit nieuwe wetsvoorstel kunnen impact hebben op werkprocessen die in FlexService plaatsvinden.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)
Voortschrijdend Cumulatief Rekenen moet mogelijk per 2019 inclusief de ZWA-uitkering van de externe uitvoerder, plaatsvinden.

Deze wet- en regelgeving
houden we in de gaten

Het is op voorhand vaak lastig te voorspellen welke heftige veranderingen er aankomen als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. Daarom houden onze analisten, ontwikkelaars en testers doorlopend rekening met verschillende scenario’s, zodat jij als gebruiker altijd bent voorbereid op het moment dat een wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt.

Hieronder geven we een tweetal mogelijke veranderingen die we nauwlettend in de gaten houden, vanwege hun in potentie grote impact op je werkprocessen. Op dit moment verwachten we niet dat deze veranderingen per 1 januari 2019 van kracht zijn. Mocht dat wel het geval zijn, zullen we hier op tijd nieuwe functies voor uitleveren. Hier ontvang je in dat geval aparte updates over.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Bepaalde specifieke regelingen in dit nieuwe wetsvoorstel kunnen impact hebben op werkprocessen die in FlexService plaatsvinden.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)
Voortschrijdend Cumulatief Rekenen moet mogelijk per 2019 inclusief de ZWA-uitkering van de externe uitvoerder, plaatsvinden.

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Bepaalde specifieke regelingen in dit nieuwe wetsvoorstel kunnen impact hebben op werkprocessen die in FlexService plaatsvinden.

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR)
Voortschrijdend Cumulatief Rekenen moet mogelijk per 2019 inclusief de ZWA-uitkering van de externe uitvoerder, plaatsvinden.

Stel je vraag

Meer weten over FlexService en de jaarwerk versie?
Onze specialisten helpen je graag verder.